Alla inlägg av styrelsen

Årsmöte

Onsdagen den 27 mars 2013 kl 19:00 kallas du till årsmöte
Lokal: Potala Asian Restaurant, Höjdrodergatan 25 (Simenshuset)
Villaföreningen bjuder på den asiatiska buffen som restaurangen serverar.
Anmälan sker per telefon, e-post eller SMS senast måndagen den 25 mars 2013
Telefon: Lars Prabin 18 36 38
E-post: styrelsen@valdemarsro.se
SMS: 0703-79 12 98

Intresserad av att vara med i styrelsen?
Vi behöver välja in en ny kassör då vår nuvarande kassör ska flytta. Om du är intresserad får du gärna höra av dig på styrelsen@valdemarsro.se eller göra dig tillkänna på mötet.
Nya medlemmar och nyinflyttade hälsas särskilt välkomna till mötet!

Kallelse

Linje 31 kör till Valdemarsro efter kl 21 från den 18 februari

Den temporära lösningen har nu slagits fast av Skånetrafiken och kommer att gälla från den 18 februari. Ni kan se de nya tiderna nedan, men i korthet så kommer avgångarna för linje 31 från Centralen kl 21.06, 21.36, 22.06, 22.36 och 23.06 att fortsätta till Valdemarsro efter Bulltofta och från Valdemarsro avgår linje 31 kl 21.36, 22.06 och 22.36 till Centralen via Bulltofta och Värnhem.

Våra önskemål om några fler turer och nattbussar på fredagar och helger gick de alltså inte med på. Vi får se hur det går när nästa tidtabell tas fram till sommaren.

31_Malmö_31

Centralen_31-2_8

Värnhem_31-2_13

Valdemarsro_31-1_23

Förändringar i kollektivtrafiken som påverkar oss

Som ni kanske sett så har det tagits ett beslut att från och med 9:e december minska antalet turer med linje 4:

”Mellan Segevång och Bernstorp minskar vi antalet turer något. Bussen går inte efter kl. 21, eftersom få har rest med linjen då.”

Vi har varit i kontakt med Håkan Kristiansson som är ansvarig trafikutvecklare på Skånetrafiken och skälet till neddragningen kostnadsbesparingar. Vi har framfört flera argument varför det är ytterst viktigt för oss boende att ha någon form av kollektivtrafik (och några eldsjälar i området har gjort en namninsamling), och han har lovat att prata med sin chef och återkomma (senast måndag v49). Antingen kan de göra en förändring (t.ex. buss en gång i timmen som vänder i Valdemarsro) eller så kan Håkan ställa upp på ett möte där han berättar om bakgrunden och där vi kan presenterar våra argument och åsikter.

20121206: Vi har anordnat ett möte med ansvariga på Skånetrafiken på måndag för att diskutera förändringen. En representant från Kirsebergs stadsdelsfullmäktige kommer också att delta. Hör av dig till benny@valdemarsro.se om du har några argument som du vill att vi ska framföra.

20121207: Artikel i Sydsvenskan http://www.sydsvenskan.se/malmo/politikerna-ryter-till-om-bussarna/

20121210: Vi har haft ett möte med representanter från Skånetrafiken, och kortfattat så har de lyssnat på våra argument och konkreta förslag och ska ta fram ett nytt förslag som de ska presentera för oss på ett nytt möte den 14:e januari. Vi håller tummarna!

20121218: Ny artikel i Sydsvenskan: http://www.sydsvenskan.se/malmo/hoppet-lever-for-sena-turer/ och http://www.sydsvenskan.se/malmo/nya-busstider-stoppar-sena-vanor/

20130115: Vi träffade Skånetrafiken igår och de hade arbetat fram ett tillfälligt förslag (tills dess att en permanent ändring kan utarbetas då den nya tidstabellen för sommaren tas fram). I korthet bestod förslaget i att linje 4 kommer att gå som den gör nu, men att linje 31 kommer att fortsätta ut till Valdemarsro på kvällen efter 21. Dock kommer den inte att gå så sent som vi hoppades, senaste turen från stationen till Valdemarsro kommer att vara runt 23, och det finns inte heller några nattbussar planerade på helgerna.

Vår feedback var givetvis överlag positiv då de faktiskt lyssnade på oss och arbetade fram ett tillfälligt förslag, men vi hade hoppats på turer fram till 24 och någon nattbuss på helgen. Vi framförde detta så vi får se hur det blir.

Den tillfälliga lösningen kan sättas igång runt sportloven.

20130117: Ny artikel i Sydsvenskan http://www.sydsvenskan.se/malmo/kvallsbussarna-tillbaka/

20130130: Som ni säker förstår så har inte bara Villaföreningen protesterat. Flera i vårt område har hört av sig till Skånetrafiken och till våra politiker. Härligt att det finns ett engagemang i vårt område när det behövs som allra mest. Jessica S, Helena M och Annica H drog bland annat igång namninsamlingen. Per-Olof W och Petra S argumenterade med Skånetrafiken och politiker via epost och telefon. Annica H, Per-Olof W och Petra S kunde också ställa upp på mötena med Skånetrafiken. Ett särkilt tack till er och alla andra som bidragit på ett eller annat sätt!

Ny lekplats

Som ni säkert sett så har arbetet med att renovera lekplatsen börjat. Enligt Gatukontoret kommer den nya lekplatsen få:

  • Nya gungor (inklusive gunga för små barn)
  • Någon form av karusell
  • Klätterställning för små barn
  • Klätterställning för lite större barn
  • Sandlåda med ”bakbord”
  • Träd kommer att planteras
  • Gångar kommer att läggas
  • Någon form av picknickbord kommer att finnas också

Ska vara klart i år.

Årsmöte

Torsdagen den 15 mars 2012 kallas ni till årsmöte kl 19:00.
Lokal: Potala Asian Restaurant, Höjdrodergatan 25 (Simenshuset)
Villaföreningen bjuder på den asiatiska buffen som restaurangen serverar.
Anmälan sker per telefon, e-post, eller SMS senast måndagen den 12 mars 2012

Lars Prabin 18 36 38
Benny Bergsell 30 06 60
E-post: styrelsen@valdemarsro.se
SMS: 0703791298

Kallelse

Glögg och godis

Preliminärt kommer villaföreningen att bjuda på glögg och tilltugg söndagen den 4:e 18 december klockan 16 15. Förhoppningsvis kan vi också få tag på en tomte som kan dela ut godis till våra små barn. Brasor, snö, och musik vore också trevligt, vi får se vad vi kan få fram.

Mer information kommer senare.

Lekplatser

Green har nyligen på uppdrag av gatukontoret undersökt våra två lekplatser. När dessa protokoll har analyserats sker eventuellt en justering av den listan som ligger till grund för ”renoveringar” av lekplatser. Vi återkommer om ca 2-3 veckor med besked var på listan våra lekplatser befinner sig.

Uppdatering 20110926:

Har varit i kontakt igen med gatukontoret. Våra två lekplatser är just nu med på en lista av totalt 30 som ska renoveras inom tre år. Listan är inte statisk utan kan ändras vid nya besiktningar av lekplatser. Mer exakt information än så gick inte att få ut. Storkängen kommer inte att bli en ”temalekplats”. En säkerhetsrisk (något relaterat att t.ex. luvor/huvor kan fastna) hittades på Storkängens lekplats vid besiktningen som ska åtgärdas (även om klättertornet svajar så ska det inte vara någon fara tydligen).