Kategoriarkiv: Information

Fjärrvärme på Valdemarsro

Föreningen har fått in en fråga från en medlem gällande möjlighet att ansluta sig till fjärrvärme.

Idag finns det en huvudledning för fjärrvärme, enligt Eon, som sträcker sig längs Staffanstorpsvägen från stan och sedan svänger av ner på Blåhakevägen. Exakt dragning lämnar man inte ut, ej heller vilka fastigheter som är anslutna i dagsläget. De hushåll som bor maximalt 20 meter från denna huvudledning har möjlighet att enskilt ansluta sig idag, under förutsättning att man har vattenburen uppvärmning.

Anslutningskostnaden inklusive värmeväxlare är 114.500:- efter rotavdrag. Grundpriset 2023 för levererad fjärrvärme är 4696 kr/år, energipris 90,90 öre/kWh samt en flödeskostnad på 3 kr/m 3 som kan tas ut under vissa vintermånader.

Den som bor längre än 20 meter från befintlig ledning har möjlighet att sätta upp sig på en lista att man är intresserad av anslutning. När tillräckligt många på en gata är intresserade undersöker Eon möjligheten att utvidga huvudledningen. Även om många på en gata är intresserade kan Eon inte garantera att man utvidgar huvudledningen då detta är förenat med mycket stora kostnader. I skrivande stund finns det endast en adress på Valdemarsro som satt upp sig på denna lista.

Du som är intresserad av fjärrvärme och vill ha mer information kan kontakta Eon kundservice på 0771-474727 eller maila till kundcenter.vm@eon.se

Styrelsen

Loppis

Söndagen den 5 juni kl. 09-15 kommer vi att ha områdesloppis. Passa på att sälja det du inte behöver eller köp något eller användbart av grannarna. Perfekt nu när det vårstädas. Allt kan säljas! Att du hjälper klimatet är en bonus.

Hur går det till?
Ställ upp ett bord eller lägg en filt på din uppfart, ta ut grejerna du vill sälja och du är igång.

Loppisen läggs upp som ett evenemang på Facebook, Valdemarsro Villaförening. Separat information delas ut i allas brevlådor.

Råttor

Råttor är ett ökande problem i hela Malmö och även på Valdemarsro.

Om ni upptäcker spår av råttor kontakta omedelbart ert försäkringsbolag som antingen har egen avdelning för skadedjursbekämpning eller avtal med t.ex. Anticimex eller motsvarande företag. Skadedjursbekämparen kommer hem till er och diskuterar lämplig placering av en eller flera betesstationer med råttgift. Åtgärden är normalt kostnadsfri genom de flesta villa/hemförsäkringar

Vad kan jag själv göra för att inte locka till mig råttor? Mata dem inte, det betyder plocka upp all fallfrukt dagligen, undvik att lämna kvar matrester utomhus, ställ inga soppåsar utanför dörren. Matar ni fåglar, se till att inget hamnar på marken för då bjuder ni in råttor på nattfika.

Vatten behöver vi alla så även råttor, undvik att ha fågelbad och liknande i marknivå då dessa bjuder in till att släcka törsten efter maten.

Råttor är skygga och gömmer sig gärna i tät vegetation och i smala mörka utrymmen. Undvik att ha tät vegetation eller annan förvaring allra närmast bostadsfastigheten. Släpp 10-20 cm då vill inte råttorna boa där.
Om ni upptäcker råtthål under t.ex. uthus eller lekstugor, fyll hålen med stålull. Även motorrummet på bilar är gömställen för råttor. Ta en titt då och då, finns där råttspillning och lite matrester så har ni haft besök. Man kan givetvis sätta upp egna råttfällor men så länge det finns annat att äta i närheten lär inte fångstlyckan bli så särskilt stor.

Professionella betesstationer lär vara det mest effektiva sättet att minimera förekomsten av råttor i villabebyggelse.

Fiber

fiber-optic-cable-502894_640

Uppdatering 20141123: Du kan nu anmäla intresse enligt vårt utskick på http://fiber.valdemarsro.se/intresse/. Användarnamn och lösenord finns i utskicket.

Som ni kanske känner till så har villaföreningen tillsatt en fibergrupp för att se över alternativen som finns för att få bättre bredbandsmöjligheter till vårt område (fiber).

Arbetet pågår för fullt och vi har kontakt med Malmö stad och diverse leverantörer, men det återstår en hel del arbete. Vi kommer snart att skicka ut en generell intresseanmälan (icke bindande) för att få en bild av intresset. Detta är ett viktigt underlag vid förhandlingar med leverantörerna och Malmö stad.

Har ni några frågor så är ni välkomna att höra av er till någon i gruppen eller maila till fiber@valdemarsro.se

Mer information finns under Fiber