Fiber

Om ni har några frågor gällande fiber så kan du skicka ett email till fiber@valdemarsro.se

Medlemmarna i fibergruppen är:

Pär Håkansson
Fredrik Myrtell
Per Idborg
Jörn Enoksen
Benny Bergsell

Föreningen för boende i Valdemarsro