Medlemskap

Medlemskap i vår villaförening kostar 100:- per år. Inbetalning sker till bankgiro 424-6872. Ange din adress i meddelandefältet.

GDPR

I samband med att ni betalar medlemsavgiften (blir medlem) kommer föreningen att lagra ditt namn, adress samt betalningshistorik. Syftet med detta är att administrera medlemskapet. Dessa uppgifter lämnas inte ut till tredje part. När ni lämnar föreningen kommer dina uppgifter att tas bort. Om ni vill utöva några av era rättigheter, kontakta då styrelsen@valdemarsro.se

Om ni anmäler er till vår SMS-kedja (grannsamverkan) kommer vi att lagra ert namn, adress samt telefonnummer i en extern tjänst (pixie.se). Syftet med detta är att kunna skicka ut SMS relaterat grannsamverkan samt administrera listan av nummer. Om ni önskar lämna tjänsten ska ni kontakta grannsamverkan@valdemarsro.se

Föreningen för boende i Valdemarsro