Kategoriarkiv: Fiber

Fiberanslutning – andra chansen

Nu laddar Malmö stad och Ownit för en utbyggnad av fibernätet i vårt område för de som inte är anslutna, men vill bli det.

På villafiber.ownit.se kan man fylla i sin adress och sedan läsa detaljer om en eventuell anslutning såsom priser och tjänster. 

Upplägget följer samma idé som den stora installationen som gjordes i vårt område våren 2016, d.v.s att Malmö stad är nätägare och Ownit levererar bredbandstjänsten.

Är du intresserad av att ta del av denna utbyggnad rekommenderas att du så snart som möjligt går in på villafiber.ownit.se och studerar erbjudandet och tecknar avtal om du så önskar. 

Eventuella frågor kan med fördel ställas till Ownits kundtjänst på tel. 08-52507300, alternativt till villaföreningens styrelse på fiber@vademarsro.se.

Resultatet av fiberenkäten

Av 122 hushåll med fiber svarade endast 33 på enkäten, så vi kan tyvärr inte dra några större slutsatser av resultatet. Vi kommer dock att förmedla kommentarerna ni hade. Tack för er medverkan!

Internet

Beskriv vad det är som inte fungerar (5 svar):
 1. Mycket bra hastighet men tappar uppkoppling ofta. Inte tillfredsställande vid webmöte eller vid datorspel eller filmtittande.
 2. Kan ej ha två datorer uppkopplade samtidigt(wi-fi)Det går upp å ner med det här wi-fit, ibland försvinner det helt:( med tanke på vad cabel Quick sa till oss gällande våra gips väggar var det inga problem där dom satt tjänstefördelaren.
 3. Hastigheten är svajig, ibland under 1Mbit/s. Dålig räckvidd på Wi-Fi
 4. Dålig tillförlitlighet samt generellt dålig hastighet.
 5. Mkt sämre hastighet än betalt för (1/10).

Telefoni
Beskriv vad det är som inte fungerar(2 svar):
 1. Nummerpresentationen fungerar inte numera , i bästa fall endast de fyra (4) sista siffrorna , aldrig namnet.
 2. Min gamla slinga går ej att använda för det knastrar så in i….

TV
Beskriv vad det är som inte fungerar(4 svar):
 1. Tillfälliga avbrott , frysningar.
 2. När man byter tar det lång tid innan den kanal man bytt till startar. Kunde också varit fler play-kanaler i utbudet. De fria kanaler som utlovades på koaxial utgången på routern funkar inte om man valt TV via Ownit, vilket utlovades på mötena.
 3. Fick köpa en massa dämpare å kaskad doser till tv apparaterna för att kunna få bild! Det sa INTE ownit något om på sina möten med oss, det var bara att koppla in tv antennen i tjänstefördelaren, men ikke sa nicke där skulle man ha en f-kontakt i mellan också!!!
 4. Mycket dålig support när signalen uteblev i 2,5 vecka.

Support
Vad har inte varit tillfredsställande? (5 svar)
 1. Inget svar ang. nummerpresentationen.
 2. Åtgärd vid återställning vid omborrning vid installation.
 3. Alla är väldigt hjälpsamma men de ringer inte tillbaka. Testar en gång och skriver av ärendet igen. Har pratat med minst fem på supporten hittills i längre samtal.
 4. Deras svarstid överensstämmer inte vad som sägs på deras hemsida, och vad som utlovades på mötena. Har ibland väntat uppemot en halvtimme innan jag kommit fram till supporten, då det sägs att förväntad kötid bara är 3 minuter på deras hemsida.
 5. Tycker dom har dålig koll!

Övriga kommentarer:
 1. Bra utfört
 2. Har behövt starta om några gånger
 3. Det borde vara lättare att konfigurera routern.
 4. Telefonkostnaderna är alldeles för höga numera.
 5. Tjänstefördelaren monterad upp och ner!
 6. Vi kräver att få utbytt fördelar men de hotar med att det kommer att kosta oss om de inte hittar något fel. Som det är nu var ADSL mer stabilt tidigare men inte så snabbt förstås.
 7. Telefonin nu ebjuder är inte billigare än övriga operatörers, varför inte?
 8. Hastighet på 100 mb kommer en inte upp till utan hälften 50 mb.
 9. Tycker att bilden på digitala kanal5 är oskarp. Jag har felanmält.
 10. Väldiga problem i början fick ringa support och starta om dagligen ibland flera ggr om dan. Till sist efter nästan två månader hitta dom ett fel ute i ett kopplingsskåp! Jag fick två månaders betalningsfritt för detta.
 11. Med facit i hand skulle vi aldrig gå på det här FIBERLANET!!!!!
 12. Hade ADSL 8 Mbit/s via Telia tidigare, det fungerade alltid perfekt med Wi-Fi i hela huset och ute på tomten, ofta var t.o.m. hastigheten högre än den debiterade. Med Ownit tappar man signalen 8-10 meter från tjänstefördelaren. I skrivande stund, 2016-08-30 kl. 17:33 har jag 16,99 Mbit/s / 1,76 Mbit/s. Hur f-n kan man kalla det 100/100. Där måste finnas ett krav på kvalitetssäkring. När jag tidigare, före 2011-07-01, bodde i radhus på Videdal satt jag med i styrelsen som inhandlade bredband genom Sydantenn. Det krånglade lite i början, men det fixade man. Man erbjöd t.o.m. tre månaders betalningskompensation till alla i föreningen som hade 100/100, för att vi hade haft störningar. (Standard var 10/10, vi var 69 hushåll och ca 20 som valde den högre hastigheten) Vi hade nästan aldrig under 80/80 var vi än befann oss i huset eller i trädgården och det är de jag förväntar mig av ett bredband.
 13. Datahastigheten är lägre än vad jag trodde. Långt från 100
 14. Har ej kontaktat Ownit ang den dåliga kvaliteten då jag hoppades att detta berodde på ”uppstartsproblem” men skall kontakta dem ang detta.

Datahastighet över Wi-Fi

Vi har fått in rapporter från medlemmar om att en del av tjänstefördelarna behöver en mjukvaruuppgradering. Det märks på att datahastigheten över Wi-Fi är betydligt lägre än vad som kan förväntas. Upplever ni problem med detta rekommenderar vi att ni tar kontakt med Ownits support på tel: 08-52507300. Mjukvaruuppgraderingen sköts av Ownit över fiber.

Inkoppling av fiber

Nu är fiberutbyggnaden i full gång.

Gatorna är i stort sett återställda och nu återstår installation av tjänstefördelare och inkoppling av fibern i fastigheterna.

Detta arbete kommer att påbörjas efter påskhelgen och kommer pågå en dryg månad enligt plan. För att inte riskera att stå utan internetuppkoppling rekommenderar Ownit oss att låta våra nuvarande abonnemang för internetuppkoppling löpa till sista maj. Det är troligt att de flesta fastigheter blir inkopplade redan under april månad, men risk för inkörningsproblem och förseningar ligger bakom Ownits rekommendation. Som tidigare informerats om blir det möjligt att välja startdatum för bredbandstjänsten via fiber, så att man inte skall behöva betala dubbla abonnemang vid övergången. Detaljerad information kring detta  kommer snart att landa i våra brevlådor.

Sammanställning från fibermötet

Presentatörer/medverkande
Ownit: Anders Olsson, Dejan Levrin
Akea: Staffan Nilsson
Malmö stad: Stefan Wallin
CableQuick: Emil Sandberg

Staffan från Akea berättade att grävning kommer där det är möjligt ske i gräsytor och gång- och cykelvägar. Där detta inte är möjligt kommer grävning ske i trottoar.
Röret för fiber kommer läggas på 60cm djup i allmän mark och 40cm djup på enskilda tomter.
Cirka 1 vecka innan grävningen påbörjas kommer de boende varskos med en app i brevlådan om att grävarbeten kommer att ske i området.
Grävarbetena ska enligt plan påbörjas vecka 5 och beräknas pågå 1.5-2 månader.

Emil från CableQuick berättade att CableQuick ansvarar för att göra såkallada ”tomtprojar”. Detta innebär att personal från CableQuick kommer att besöka var och en av oss för att diskutera och bestämma var på tomten fibern ska läggas och var i huset fibern ska dras in och tjänstefördelaren monteras.
CableQuick kommer att ringa runt till alla hushåll för att boka tid för besöken.

Anders och Dejan från Ownit gick igenom tjänsterna och fokuserade på TV-tjänsterna. De är samma som tidigare d.v.s. valfria och börjar med ett analogt basutbud för 80kr/mån. Detta går sedan att bygga på med olika digitala paket. De förklarade även att driftsättning kommer att ske etappvis så snart installation i respektive hus är klart.

Stefan från Malmö stad berättade om Malmö stads strategi för bredband Malmö stads roll som nätägare för villafibernätet.

Presentationen från mötet hittar ni här.

 

Det börjar dra ihop sig!

Indikationerna vi fått talar för att installationen av fiber kommer att påbörjas ganska tidigt nästa år. Det är därför viktigt att alla hushåll som vill ansluta sig har skickat in ett avtal (en sen anslutning kan bli dyrare samt senarelagd). Om ni inte redan skickat in avtalet så hittar det här.

Mer information om fiberarbetet kommer snart.

Tidsplan för fiber

Tre veckor har gått sedan den 20:e mars, som var sista inlämningsdatum för fiberavtalet. 67% av hushållen har tecknat sig för fiber. En siffra som vi har all anledning att vara glada över. Den betyder nämligen att fiberutbyggnad på Valdemarsro nu finns i planen hos Malmö stads bredbandsenhet.

Villaföreningen har nyligen haft ett möte med bredbandsenheten där tidplanen för Valdemarsro diskuterades. Följande kommunicerades från Malmö stad:

Projektering för stamnät (planering för dragning av fiber i gator och annan mark) skall vara klar under hösten 2015. Allra senast vid årsskiftet. Även Malmö stads upphandling av entreprenad skall vara klar under samma period.

Byggstart kommer att vara i mars 2016. Eventuellt kan detta tidigareläggas något om vintern blir mild och möjliggör markarbeten under februari. Byggtiden beräknas till 6 månader.

Faktorerna som till största del sätter tider för när projektet kan starta är dels det stora intresset från villaområdena i Malmö och dels det faktum att byggnationerna i ett par av de tidigare områdena dragit ut på tiden och därför naggat på 2015 års budget.

Villaföreningen kommer att medverka under projekteringsfasen i höst med önskemål och synpunkter.

Har ni frågor eller synpunkter, välkomna att kontakta villaföreningens fibergrupp på fiber@valdemarsro.se