Lekplatser

Green har nyligen på uppdrag av gatukontoret undersökt våra två lekplatser. När dessa protokoll har analyserats sker eventuellt en justering av den listan som ligger till grund för ”renoveringar” av lekplatser. Vi återkommer om ca 2-3 veckor med besked var på listan våra lekplatser befinner sig.

Uppdatering 20110926:

Har varit i kontakt igen med gatukontoret. Våra två lekplatser är just nu med på en lista av totalt 30 som ska renoveras inom tre år. Listan är inte statisk utan kan ändras vid nya besiktningar av lekplatser. Mer exakt information än så gick inte att få ut. Storkängen kommer inte att bli en ”temalekplats”. En säkerhetsrisk (något relaterat att t.ex. luvor/huvor kan fastna) hittades på Storkängens lekplats vid besiktningen som ska åtgärdas (även om klättertornet svajar så ska det inte vara någon fara tydligen).