Kabelarbete

One-Nordic har under V39 påbörjat ett arbete på uppdrag av Eon att lägga ner ny kablar i marken. Kabeln dras från transformatorstationen på Valdemarsrovägen till elskåp på Staffanstorpsvägen och vidare in till elskåp på Lärkvägen. Andra gator är inte berörda i nuläget.

Huvudanledningen till den nya kabeln är att undvika strömavbrott och klara av att ta emot egenproducerad ström från solpaneler.

Arbetet beräknas att vara färdigt i slutet av oktober.