Kategoriarkiv: Bussar

Linje 31 indragen

Som ni kanske har märkt så går inte längre linje 31 ut till Valdemarsro. Detta innebär att möjligheten att åka buss till och från området på helger och kvällar har begränsats.

Denna förändring nämndes nyligen i en artikel i Sydsvenskan: https://www.sydsvenskan.se/2020-08-27/malmos-politiker-rasar-mot-farre-bussturer

Där kunde man läsa:

Valdemarsro – ingen kvällstrafik alls till stadsdelen är inte acceptabelt. Och dessutom dras kvällstrafiken in för fler stadsdelar och andra linjer.

– Det stämmer att hållplatsen Valdemarsro försvinner på linje 31. Tjänstemännen har valt att ta bort den eftersom få reser vid sena tidpunkter, säger Carina Zachau.

Enligt planen ska Skånetrafiken inte köra full trafik förrän den 14 december.

Vi kommer att uppdatera sidan när vi varit i kontakt med Skånetrafiken för att få mer information.

Uppdatering 20200920:

Ytterligare en artikel i Sydsvenskan: https://www.sydsvenskan.se/2020-09-16/ingen-kvallsbuss-till-valdemarsro-boende-rasar

Vi har initierat diskussioner med Skånetrafiken samt representanter i kollektivtrafiknämnden och återkommer när det finns information att dela.

Hör av er till styrelsen om ni vill vara med och engagera er i frågan.

Uppdatering 20201213:

Som ni kanske noterade i och med den senaste uppdateringen av tidtabellen så fick vi två extra turer till oss.

Efter önskemål från boende på Valdemarsro lägger vi till två kvällsturer på linje 4 i riktning mot Bernstorp. (https://www.skanetrafiken.se/aktuellt/ny-tidtabell-december-2020/utvalda-handelser/)

Busstrafiken

Som vi berättat om tidigare så har Skånetrafiken haft för avsikt att gör en permanent lösning för busstrafiken till och från vårt område. Planen var att detta skulle göras i samband med sommartidtabellen. Men, efter samtal med Håkan Kristiansson (trafikplanerare på Skånetrafiken) så meddelade han att den ”temporära” lösning som finns idag kommer att bestå även över sommaren.

Vi bestämde att vi skulle ta kontakt igen under hösten för följa upp arbetet med vinterns tidtabell.

Ny tidtabell

Enligt Håkan Kristiansson på Skånetrafiken så kommer den tillfälliga lösningen med linje 31 att fortsätta även under sommaren och hösten.  Men, det kommer att finnas en senare avgång på linje 4 från Centralen kl 0.19 måndag-torsdag, kl 02.59 fredag, kl 03.02 lördag och kl 0.21 söndag till Valdemarsro. En tydligare lösning kommer nästa år enligt Håkan.

4_Malmö_4_102-10

31_Malmö_31_102-10

Linje 31 kör till Valdemarsro efter kl 21 från den 18 februari

Den temporära lösningen har nu slagits fast av Skånetrafiken och kommer att gälla från den 18 februari. Ni kan se de nya tiderna nedan, men i korthet så kommer avgångarna för linje 31 från Centralen kl 21.06, 21.36, 22.06, 22.36 och 23.06 att fortsätta till Valdemarsro efter Bulltofta och från Valdemarsro avgår linje 31 kl 21.36, 22.06 och 22.36 till Centralen via Bulltofta och Värnhem.

Våra önskemål om några fler turer och nattbussar på fredagar och helger gick de alltså inte med på. Vi får se hur det går när nästa tidtabell tas fram till sommaren.

31_Malmö_31

Centralen_31-2_8

Värnhem_31-2_13

Valdemarsro_31-1_23