Grannsamverkan

Grannar mot brottEn viktig del för villaföreningen är Grannsamverkan. Tillsammans förbättrar vi våra förutsättningar att bekämpa brottsligheten i vårt bostadsområde. Ser du något som verkar annorlunda – Visa dig och iakttag, ring någon annan granne om du misstänker brott och ring polisen – ingrip aldrig med våld!

Några enkla tips:

  • Meddela dina grannar när du planerar att resa bort
  • Be någon ta hand om din post under tiden du är borta
  • Be någon att hålla gräset klippt när du är borta
  • Använd timers på olika tidpunkter för lampor i huset
  • Be eventuellt någon att parkera sin bil vid ditt hus då och då
  • Koppla om din telefon

Om du har några frågor angående grannsamverkan kan du ta kontakt med Benny Bergsell som är vår kontaktperson.

Du kan hitta fler tips här.

Föreningen för boende i Valdemarsro