Djurhållning

Med anledning av frågor och diskussion på årsmötet har styrelsen satt ihop en text om hur man kan hitta Länsstyrelsens information och regler kring djurhållning. Även kontaktinformation till Länsstyrelsen finns här: Samlad information kring djurhållning