Fjärrvärme på Valdemarsro

Föreningen har fått in en fråga från en medlem gällande möjlighet att ansluta sig till fjärrvärme.

Idag finns det en huvudledning för fjärrvärme, enligt Eon, som sträcker sig längs Staffanstorpsvägen från stan och sedan svänger av ner på Blåhakevägen. Exakt dragning lämnar man inte ut, ej heller vilka fastigheter som är anslutna i dagsläget. De hushåll som bor maximalt 20 meter från denna huvudledning har möjlighet att enskilt ansluta sig idag, under förutsättning att man har vattenburen uppvärmning.

Anslutningskostnaden inklusive värmeväxlare är 114.500:- efter rotavdrag. Grundpriset 2023 för levererad fjärrvärme är 4696 kr/år, energipris 90,90 öre/kWh samt en flödeskostnad på 3 kr/m 3 som kan tas ut under vissa vintermånader.

Den som bor längre än 20 meter från befintlig ledning har möjlighet att sätta upp sig på en lista att man är intresserad av anslutning. När tillräckligt många på en gata är intresserade undersöker Eon möjligheten att utvidga huvudledningen. Även om många på en gata är intresserade kan Eon inte garantera att man utvidgar huvudledningen då detta är förenat med mycket stora kostnader. I skrivande stund finns det endast en adress på Valdemarsro som satt upp sig på denna lista.

Du som är intresserad av fjärrvärme och vill ha mer information kan kontakta Eon kundservice på 0771-474727 eller maila till kundcenter.vm@eon.se

Styrelsen