Info från Akzo Nobel angående larm

”Kära grannar,

Några av er kan ha hört fler larmsignaler från vår fabrik än vanligt de senaste veckorna.

Anledningen till det är att vi har testat olika larmsystem och denna vecka har vi besiktigat vårt brandlarmsystem.

Vi vill därför be om ursäkt för eventuell oro eller besvär det kan ha orsakat samt informera om rutinerna för våra larm och beredskap.

Vår fabrik på Staffanstorpsvägen 50 är försedd med automatiskt brandlarm och detta kan utlösas av mer än brandrök, till exempel vid ånga- och pulverutsläpp.

Vilket betyder att om tyfonen ljuder är det oftast inget brandtillbud.

När larmet utlöses ljuder tyfoner på området, samtidigt som kommunal räddningstjänst och företagets industribrandkår (industribrandkåren består av ett 20-tal anställda) larmas.

För er kringboende innebär detta inte att ni behöver vidta några åtgärder, utan skulle ni av någon anledning påverkas går räddningstjänsten ut via media med ett Viktigt meddelande till allmänheten (VMA).

Test av brandlarm sker första helgfria måndag i varje månad kl. 09.00 och vid några av dessa tillfällena testar vi även våra tyfoner som vi har monterade på våra tak.

Har ni ytterligare frågor kring ovanstående är ni välkomna att kontakta Mikael J:son Lindhe, Kommunikationsansvarig, AkzoNobel Decorative Coatings AB via e-post mikael.json.lindhe@akzonobel.com eller telefon 040 – 35  5000.

Vänligen Anna Johansson 
HSE Manager (Ansvarig för Hälsa, Säkerhet och Miljö)

Akzo Nobel
Staffantorpsvägen 50

205 17 Malmö

Sverige

www.akzonobel.com