Alla inlägg av styrelsen

Årsmötet framflyttat

Som framgår av utdelad information kommer det planerade årsmötet att flyttas fram till efter sommaren p.g.a. pandemin. Styrelse fortsätter att bevaka intressen som kan påverka oss som boende i Valdemarsro.

Har du frågor eller funderingar på något som berör oss som boende på Valdemarsro, kontakta då styrelsen. Enklast når du oss genom att skicka ett mail till styrelsen@valdemarsro.se

Inbetalningskorten för årsavgiften i Valdemarsro Villaförening har delats ut i brevlådorna. Har du blivit av med inbetalningskortet kan du betala via BG 424-6872 och ange din bostadsadress.

Fastighets och Gatukontoret informerar

Tomten väster om Svanevägen 2, som tidigare har använts till odlingslotter och på senare år blivit vildvuxen har avstädats och röjts.

Marken kommer att jämnas av för att man enklare skall kunna genomföra slåtter på tomten ett par gånger per år. För övrigt är inget planerat för tomten i nuläget.

Busstrafiken på Valdemarsro

Som den uppmärksamme bussresenären redan har noterat går det numera att ta sig hem till Valdemarsro fram till 22:48 på vardagar. På helgerna är det tyvärr lite tidigare, lördagar fram till 21:09 och söndagar fram till 20:53.

Den nya tidtabellen har plockats fram genom påtryckningar både från enskilda boenden och Valdemarsro Villaförening samt den artikel som publicerades i Sydsvenskan 16 september 2020.

För turlista, se Skånetrafikens hemsida eller app.

Lukt

Det har igen kommit lukt från Akzo Nobels produktion (början av oktober). Dialog har förts med dem, men de har inte hittat något direkt anledning (kan vara ogynnsamt väder så som inversion, lossning av råvaror eller en kombination).  Vi återkommer om vi får mer information från dem.

Ny tidtabell

Enligt Håkan Kristiansson på Skånetrafiken så kommer den tillfälliga lösningen med linje 31 att fortsätta även under sommaren och hösten.  Men, det kommer att finnas en senare avgång på linje 4 från Centralen kl 0.19 måndag-torsdag, kl 02.59 fredag, kl 03.02 lördag och kl 0.21 söndag till Valdemarsro. En tydligare lösning kommer nästa år enligt Håkan.

4_Malmö_4_102-10

31_Malmö_31_102-10

70-skyltar på Vattenverksvägen

70

På årsmötet uppmärksammades det att 70-skyltarna på Vattenverksvägen utanför vårt område är lite olämpligt placerade. När man kör åt öster så kommer skyltarna innan bostadsområdet har tagit slut vilket medför onödigt buller (på grund av accelerationen) för dem som bor nära vägen. Dessutom är 70-streckan väldigt kort innan man sen måste bromsa innan rondellen, så frågan är om det istället bör vara 50 hela vägen när det nu också kommer att bli en trafikerad infart till småindustriområdet.

50Fordon som kommer från andra hållet hinner sällan sänka farten innan det första övergångsstället och håller ofta för hög fart ända till Sege å.

Vi har skickat in en skrivelse angående detta till gatukontoret och återkommer när vi har fått ett svar.

Ni hittar för övrigt en bullermätning från Valdemarsro här.

20130419 Uppdatering:

Svar från Gatukontoret

Småindustriområdet

IndustrierEnligt Gustav Aulin från Stadsbyggnadskontoret som besökte vårt årsmöte så har den första tomten på ”småindustriområdet” sålts. Anledningen till att det har tagit tid är inte att det har varit bristande intresse, utan snarare att de har varit väldigt kräsna med vilken typ av verksamheter som de tillåter. T.ex. tillåter de inte bilverkstäder eller någon annan verksamhet som kan störa boende i området.

Första tomten har sålts till Mark & Miljö (någon typ av trädgårdsverkstad). Det är 3-4 försäljningar på gång det kommande året. Fastigheterna ska vara under 3000 kvadratmeter men någon kommer att vara på 6000 kvadratmeter. Totalt kommer ca 15 verksamheter att finnas på området.

Vi ska kontakta Fastighetskontoret för att få lite mer detaljerade och så fort vi vet något så kommer vi att meddela det på vår hemsida.

20130405 Uppdatering:

Vi har pratat med Lars Brynte på Fastighetskontoret och det finns just nu inte så mycket mer information att delge. När tomter säljs (det är 3-4 på gång) så kommer detta att synas på http://www.malmo.se/Foretagare/Mark–lokaler/Hitta-kommunala-tomter/7-Valdemarsro-Ostra.html.

Valdemarsro+2012

Där syns det när en tomt säljs och ibland också när de har reserveras.

Lars är dock väl medveten om, och håller med, att vi inte vill att några störande etableringar skall göras då det lätt kan påverka vårt villaområde.