Alla inlägg av styrelsen

Ny lekplats

Som ni säkert sett så har arbetet med att renovera lekplatsen börjat. Enligt Gatukontoret kommer den nya lekplatsen få:

  • Nya gungor (inklusive gunga för små barn)
  • Någon form av karusell
  • Klätterställning för små barn
  • Klätterställning för lite större barn
  • Sandlåda med ”bakbord”
  • Träd kommer att planteras
  • Gångar kommer att läggas
  • Någon form av picknickbord kommer att finnas också

Ska vara klart i år.

Årsmöte

Torsdagen den 15 mars 2012 kallas ni till årsmöte kl 19:00.
Lokal: Potala Asian Restaurant, Höjdrodergatan 25 (Simenshuset)
Villaföreningen bjuder på den asiatiska buffen som restaurangen serverar.
Anmälan sker per telefon, e-post, eller SMS senast måndagen den 12 mars 2012

Lars Prabin 18 36 38
Benny Bergsell 30 06 60
E-post: styrelsen@valdemarsro.se
SMS: 0703791298

Kallelse

Glögg och godis

Preliminärt kommer villaföreningen att bjuda på glögg och tilltugg söndagen den 4:e 18 december klockan 16 15. Förhoppningsvis kan vi också få tag på en tomte som kan dela ut godis till våra små barn. Brasor, snö, och musik vore också trevligt, vi får se vad vi kan få fram.

Mer information kommer senare.

Lekplatser

Green har nyligen på uppdrag av gatukontoret undersökt våra två lekplatser. När dessa protokoll har analyserats sker eventuellt en justering av den listan som ligger till grund för ”renoveringar” av lekplatser. Vi återkommer om ca 2-3 veckor med besked var på listan våra lekplatser befinner sig.

Uppdatering 20110926:

Har varit i kontakt igen med gatukontoret. Våra två lekplatser är just nu med på en lista av totalt 30 som ska renoveras inom tre år. Listan är inte statisk utan kan ändras vid nya besiktningar av lekplatser. Mer exakt information än så gick inte att få ut. Storkängen kommer inte att bli en ”temalekplats”. En säkerhetsrisk (något relaterat att t.ex. luvor/huvor kan fastna) hittades på Storkängens lekplats vid besiktningen som ska åtgärdas (även om klättertornet svajar så ska det inte vara någon fara tydligen).

Tack!

Tack alla ni som kom på vår loppmarknad, och ett speciellt stort tack till alla er som tog med saker till försäljning!

Vi har tänkt att loppmarknaden ska vara en aktivitet som återkommer årligen, och för att balansen mellan säljare och köpare ska bli bra så tänker vi skicka ut en intresseanmälan i god tid innan nästa år så att vi vet hur många säljare som kommer. Därefter kan vi anpassa annonsering (skyltar, annons i tidning, osv.) så att lämpligt antal köpare också kommer.

Har ni andra förslag eller kommentarer så hör av er till styrelsen@valdemarsro.se

Loppmarknad

Den 11:e juni är det loppmarknad på Storkängens lekplats. Ni som vill sälja saker får själva ta med bord om ni behöver. Villaföreningen kommer att bjuda på korv med bröd och dricka.

Preliminära hålltiderna är att ni som vill sälja saker ska ha packat upp till klockan 10 då köparna är välkomna, och vi avslutar runt 12.

Mer information kommer i nästa villablad.