Småindustriområdet

IndustrierEnligt Gustav Aulin från Stadsbyggnadskontoret som besökte vårt årsmöte så har den första tomten på ”småindustriområdet” sålts. Anledningen till att det har tagit tid är inte att det har varit bristande intresse, utan snarare att de har varit väldigt kräsna med vilken typ av verksamheter som de tillåter. T.ex. tillåter de inte bilverkstäder eller någon annan verksamhet som kan störa boende i området.

Första tomten har sålts till Mark & Miljö (någon typ av trädgårdsverkstad). Det är 3-4 försäljningar på gång det kommande året. Fastigheterna ska vara under 3000 kvadratmeter men någon kommer att vara på 6000 kvadratmeter. Totalt kommer ca 15 verksamheter att finnas på området.

Vi ska kontakta Fastighetskontoret för att få lite mer detaljerade och så fort vi vet något så kommer vi att meddela det på vår hemsida.

20130405 Uppdatering:

Vi har pratat med Lars Brynte på Fastighetskontoret och det finns just nu inte så mycket mer information att delge. När tomter säljs (det är 3-4 på gång) så kommer detta att synas på http://www.malmo.se/Foretagare/Mark–lokaler/Hitta-kommunala-tomter/7-Valdemarsro-Ostra.html.

Valdemarsro+2012

Där syns det när en tomt säljs och ibland också när de har reserveras.

Lars är dock väl medveten om, och håller med, att vi inte vill att några störande etableringar skall göras då det lätt kan påverka vårt villaområde.