Översiktsplan för Malmö

Malmö 2013Utställningsförslag januari 2013 kan ni se vilka planer som finns för vårt närområde. Som ni ser så är det inte så mycket på gång, förutom småindustriområdet. Värt att notera är dock planerna på gröna stråk som kommer att gå runt Valdemarsro.

Klicka i de lager du är intresserad av i menyn till höger.