Årsmöte

Onsdagen den 27 mars 2013 kl 19:00 kallas du till årsmöte
Lokal: Potala Asian Restaurant, Höjdrodergatan 25 (Simenshuset)
Villaföreningen bjuder på den asiatiska buffen som restaurangen serverar.
Anmälan sker per telefon, e-post eller SMS senast måndagen den 25 mars 2013
Telefon: Lars Prabin 18 36 38
E-post: styrelsen@valdemarsro.se
SMS: 0703-79 12 98

Intresserad av att vara med i styrelsen?
Vi behöver välja in en ny kassör då vår nuvarande kassör ska flytta. Om du är intresserad får du gärna höra av dig på styrelsen@valdemarsro.se eller göra dig tillkänna på mötet.
Nya medlemmar och nyinflyttade hälsas särskilt välkomna till mötet!

Kallelse