Alla inlägg av benny

Snart byggstart för cykelöverfart

Enligt Trafikregleringsenheten på Gatukontoret påbörjas arbetet med att bygga farthinder vid övergångsstället över Vattenverksvägen vid Brevduvevägen den 20:e november. Det ska även anläggas en så kallad cykelöverfart där bilar ska lämna företräde för cyklister.

Under 2018 kommer hastigheten att sänkas till 40km/h fram till efter övergångsstället/avfarten vid Rännemästaregatan (sett ifrån stan).

Cykelöverfarten


Som vi nämnde på årsmötet pågår planeringen för en hastighetssäkrad passage vid det befintliga övergångsstället vid Svanegången. Enligt Jens Karlsson på gatukontoret ska det under 2017 byggas ramper för att sänka hastigheten vid övergångsstället. Dessutom ska överfarten bli en cykelöverfart vilket ger både gående och cyklister företräde (idag är det en cykelpassage).

Årsmöte 2017

Glöm inte bort att det är årsmöte den 6:e april 2017 kl 19:00. Årsmötet hålls i utbildningslokalen på Bulltoftabanan. Anmäl er senast den 4:e april.

Resultatet av fiberenkäten

Av 122 hushåll med fiber svarade endast 33 på enkäten, så vi kan tyvärr inte dra några större slutsatser av resultatet. Vi kommer dock att förmedla kommentarerna ni hade. Tack för er medverkan!

Internet

Beskriv vad det är som inte fungerar (5 svar):
 1. Mycket bra hastighet men tappar uppkoppling ofta. Inte tillfredsställande vid webmöte eller vid datorspel eller filmtittande.
 2. Kan ej ha två datorer uppkopplade samtidigt(wi-fi)Det går upp å ner med det här wi-fit, ibland försvinner det helt:( med tanke på vad cabel Quick sa till oss gällande våra gips väggar var det inga problem där dom satt tjänstefördelaren.
 3. Hastigheten är svajig, ibland under 1Mbit/s. Dålig räckvidd på Wi-Fi
 4. Dålig tillförlitlighet samt generellt dålig hastighet.
 5. Mkt sämre hastighet än betalt för (1/10).

Telefoni
Beskriv vad det är som inte fungerar(2 svar):
 1. Nummerpresentationen fungerar inte numera , i bästa fall endast de fyra (4) sista siffrorna , aldrig namnet.
 2. Min gamla slinga går ej att använda för det knastrar så in i….

TV
Beskriv vad det är som inte fungerar(4 svar):
 1. Tillfälliga avbrott , frysningar.
 2. När man byter tar det lång tid innan den kanal man bytt till startar. Kunde också varit fler play-kanaler i utbudet. De fria kanaler som utlovades på koaxial utgången på routern funkar inte om man valt TV via Ownit, vilket utlovades på mötena.
 3. Fick köpa en massa dämpare å kaskad doser till tv apparaterna för att kunna få bild! Det sa INTE ownit något om på sina möten med oss, det var bara att koppla in tv antennen i tjänstefördelaren, men ikke sa nicke där skulle man ha en f-kontakt i mellan också!!!
 4. Mycket dålig support när signalen uteblev i 2,5 vecka.

Support
Vad har inte varit tillfredsställande? (5 svar)
 1. Inget svar ang. nummerpresentationen.
 2. Åtgärd vid återställning vid omborrning vid installation.
 3. Alla är väldigt hjälpsamma men de ringer inte tillbaka. Testar en gång och skriver av ärendet igen. Har pratat med minst fem på supporten hittills i längre samtal.
 4. Deras svarstid överensstämmer inte vad som sägs på deras hemsida, och vad som utlovades på mötena. Har ibland väntat uppemot en halvtimme innan jag kommit fram till supporten, då det sägs att förväntad kötid bara är 3 minuter på deras hemsida.
 5. Tycker dom har dålig koll!

Övriga kommentarer:
 1. Bra utfört
 2. Har behövt starta om några gånger
 3. Det borde vara lättare att konfigurera routern.
 4. Telefonkostnaderna är alldeles för höga numera.
 5. Tjänstefördelaren monterad upp och ner!
 6. Vi kräver att få utbytt fördelar men de hotar med att det kommer att kosta oss om de inte hittar något fel. Som det är nu var ADSL mer stabilt tidigare men inte så snabbt förstås.
 7. Telefonin nu ebjuder är inte billigare än övriga operatörers, varför inte?
 8. Hastighet på 100 mb kommer en inte upp till utan hälften 50 mb.
 9. Tycker att bilden på digitala kanal5 är oskarp. Jag har felanmält.
 10. Väldiga problem i början fick ringa support och starta om dagligen ibland flera ggr om dan. Till sist efter nästan två månader hitta dom ett fel ute i ett kopplingsskåp! Jag fick två månaders betalningsfritt för detta.
 11. Med facit i hand skulle vi aldrig gå på det här FIBERLANET!!!!!
 12. Hade ADSL 8 Mbit/s via Telia tidigare, det fungerade alltid perfekt med Wi-Fi i hela huset och ute på tomten, ofta var t.o.m. hastigheten högre än den debiterade. Med Ownit tappar man signalen 8-10 meter från tjänstefördelaren. I skrivande stund, 2016-08-30 kl. 17:33 har jag 16,99 Mbit/s / 1,76 Mbit/s. Hur f-n kan man kalla det 100/100. Där måste finnas ett krav på kvalitetssäkring. När jag tidigare, före 2011-07-01, bodde i radhus på Videdal satt jag med i styrelsen som inhandlade bredband genom Sydantenn. Det krånglade lite i början, men det fixade man. Man erbjöd t.o.m. tre månaders betalningskompensation till alla i föreningen som hade 100/100, för att vi hade haft störningar. (Standard var 10/10, vi var 69 hushåll och ca 20 som valde den högre hastigheten) Vi hade nästan aldrig under 80/80 var vi än befann oss i huset eller i trädgården och det är de jag förväntar mig av ett bredband.
 13. Datahastigheten är lägre än vad jag trodde. Långt från 100
 14. Har ej kontaktat Ownit ang den dåliga kvaliteten då jag hoppades att detta berodde på ”uppstartsproblem” men skall kontakta dem ang detta.

Sammanställning från fibermötet

Presentatörer/medverkande
Ownit: Anders Olsson, Dejan Levrin
Akea: Staffan Nilsson
Malmö stad: Stefan Wallin
CableQuick: Emil Sandberg

Staffan från Akea berättade att grävning kommer där det är möjligt ske i gräsytor och gång- och cykelvägar. Där detta inte är möjligt kommer grävning ske i trottoar.
Röret för fiber kommer läggas på 60cm djup i allmän mark och 40cm djup på enskilda tomter.
Cirka 1 vecka innan grävningen påbörjas kommer de boende varskos med en app i brevlådan om att grävarbeten kommer att ske i området.
Grävarbetena ska enligt plan påbörjas vecka 5 och beräknas pågå 1.5-2 månader.

Emil från CableQuick berättade att CableQuick ansvarar för att göra såkallada ”tomtprojar”. Detta innebär att personal från CableQuick kommer att besöka var och en av oss för att diskutera och bestämma var på tomten fibern ska läggas och var i huset fibern ska dras in och tjänstefördelaren monteras.
CableQuick kommer att ringa runt till alla hushåll för att boka tid för besöken.

Anders och Dejan från Ownit gick igenom tjänsterna och fokuserade på TV-tjänsterna. De är samma som tidigare d.v.s. valfria och börjar med ett analogt basutbud för 80kr/mån. Detta går sedan att bygga på med olika digitala paket. De förklarade även att driftsättning kommer att ske etappvis så snart installation i respektive hus är klart.

Stefan från Malmö stad berättade om Malmö stads strategi för bredband Malmö stads roll som nätägare för villafibernätet.

Presentationen från mötet hittar ni här.