Hastighetsökning på Vattenverksvägen – del 2

Tekniska nämnden har delgivit oss ett förslag till yttrande gällande vår överklagan. Hans har lämnat in ett svar på detta yttrande.

Ärendet kommer att behandlas på Tekniska nämndens möte den 14/6.

Ni hittar förslaget och föreningens svar nedan.