Hastighetsökning på Vattenverksvägen

Som vi tog upp på årsmötet så har Tekniska nämnden beslutat att höja hastigheten på en sträcka av Vattenverksvägen längs vårt område. På årsmötet beslöt vi att överklaga detta beslut och den 11:e april lämnade Hans in vår överklagan.

Vi återkommer så fort vi vet mer i frågan.