Alla inlägg av benny

Årsmöte

På onsdag (26:e mars) har vi årsmöte. Till årsmötet kommer representanter från Sydantenn för att berätta bl.a. om det projekt som de deltar i för att förbättra bredbandsmöjligheterna i Eriksfält. Bakgrunden är att Malmö stad har satt som mål att 2020 ska 95% av dess invånare ha möjlighet till 100/100Mbit.

I Valdemarsro går det i dagsläget endast att få ca 8/1Mbit med en fast uppkoppling (ADSL). Av den anledningen är vi intresserade av att få mer information om projektet samt att undersöka intresset för att villaföreningen ska driva frågan vidare.

Mer om detta på årsmötet, välkomna!

Oljud från Akzo Nobel

Akzo
På grund av ett fel på en fläkt i Akzo Nobels anläggning har ett oljud genererats som flera boende i området uppmärksammat. Akzo Nobel har identifierat felet och ska försöka reparera fläkten under nästa vecka. Under tiden kör de fläkten på ett lägre varvtal.

Underhåll av gasnätet på Valdemarsro

IMG_20131025_153931Gasnätet i delar av Valdemarsro är ålderstiget och E.ON kommer att fräscha upp det. Det består idag av
både gjutjärnsrör och stålrör.

Planen är att man inte ska behöva byta ledningsrören, utan man kommer göra relining, alltså invändig renovering och materialpåbyggnad, av befintliga rör. Grävarbete kommer göras i ändarna på respektive gata och vid varje ansluten fastighet. Grävhålen i trottoaren vid respektive fastighet kommer vara c:a 1.5 x 1.5m. Avstängningsventiler i trottoaren kommer också att bytas ut.

När arbete med ventil eller ledning fram till en given fastighet görs kommer gasen att vara avstängd för den fastigheten hela arbetsdagen som arbetet pågår.

Vissa gator fick nya gasledningar i slutet på 80-talet/början på 90-talet och kommer därför drabbas mindre av arbetet. Detta gäller t.ex Trastvägen.

Arbetet beräknas pågå från början av november till mitten av december.

Lukt

Det har förts en dialog med Akzo Nobel angående lukter utomhus från deras produktion. De har gjort en allmän översyn och identifierat några möjliga källor till lukt och de har också bytt ut några kolfilter. Om vinden kommer från Akzo Nobel och ni känner någon konstig lukt så skicka ett email till benny@valdemarsro.se (försök också beskriva doften för att hjälpa deras felsökning).

Om viden däremot kommer från oljehamnen så gör en anmälan på http://www.malmo.se/Medborgare/Miljo–hallbarhet/Miljolaget-i-Malmo/Luft/Klagomal-pa-lukt-i-utomhusluften.html. Det finns flera möjliga källor där, t.ex. fodertillverkning (luktar hönsskit/gödsel) och depåer med tjockolja.