Underhåll av gasnätet på Valdemarsro

IMG_20131025_153931Gasnätet i delar av Valdemarsro är ålderstiget och E.ON kommer att fräscha upp det. Det består idag av
både gjutjärnsrör och stålrör.

Planen är att man inte ska behöva byta ledningsrören, utan man kommer göra relining, alltså invändig renovering och materialpåbyggnad, av befintliga rör. Grävarbete kommer göras i ändarna på respektive gata och vid varje ansluten fastighet. Grävhålen i trottoaren vid respektive fastighet kommer vara c:a 1.5 x 1.5m. Avstängningsventiler i trottoaren kommer också att bytas ut.

När arbete med ventil eller ledning fram till en given fastighet görs kommer gasen att vara avstängd för den fastigheten hela arbetsdagen som arbetet pågår.

Vissa gator fick nya gasledningar i slutet på 80-talet/början på 90-talet och kommer därför drabbas mindre av arbetet. Detta gäller t.ex Trastvägen.

Arbetet beräknas pågå från början av november till mitten av december.