Oljud från Akzo Nobel

Akzo
På grund av ett fel på en fläkt i Akzo Nobels anläggning har ett oljud genererats som flera boende i området uppmärksammat. Akzo Nobel har identifierat felet och ska försöka reparera fläkten under nästa vecka. Under tiden kör de fläkten på ett lägre varvtal.

Underhåll av gasnätet på Valdemarsro

IMG_20131025_153931Gasnätet i delar av Valdemarsro är ålderstiget och E.ON kommer att fräscha upp det. Det består idag av
både gjutjärnsrör och stålrör.

Planen är att man inte ska behöva byta ledningsrören, utan man kommer göra relining, alltså invändig renovering och materialpåbyggnad, av befintliga rör. Grävarbete kommer göras i ändarna på respektive gata och vid varje ansluten fastighet. Grävhålen i trottoaren vid respektive fastighet kommer vara c:a 1.5 x 1.5m. Avstängningsventiler i trottoaren kommer också att bytas ut.

När arbete med ventil eller ledning fram till en given fastighet görs kommer gasen att vara avstängd för den fastigheten hela arbetsdagen som arbetet pågår.

Vissa gator fick nya gasledningar i slutet på 80-talet/början på 90-talet och kommer därför drabbas mindre av arbetet. Detta gäller t.ex Trastvägen.

Arbetet beräknas pågå från början av november till mitten av december.

Lukt

Det har igen kommit lukt från Akzo Nobels produktion (början av oktober). Dialog har förts med dem, men de har inte hittat något direkt anledning (kan vara ogynnsamt väder så som inversion, lossning av råvaror eller en kombination).  Vi återkommer om vi får mer information från dem.

Ny tidtabell

Enligt Håkan Kristiansson på Skånetrafiken så kommer den tillfälliga lösningen med linje 31 att fortsätta även under sommaren och hösten.  Men, det kommer att finnas en senare avgång på linje 4 från Centralen kl 0.19 måndag-torsdag, kl 02.59 fredag, kl 03.02 lördag och kl 0.21 söndag till Valdemarsro. En tydligare lösning kommer nästa år enligt Håkan.

4_Malmö_4_102-10

31_Malmö_31_102-10

Lukt

Det har förts en dialog med Akzo Nobel angående lukter utomhus från deras produktion. De har gjort en allmän översyn och identifierat några möjliga källor till lukt och de har också bytt ut några kolfilter. Om vinden kommer från Akzo Nobel och ni känner någon konstig lukt så skicka ett email till benny@valdemarsro.se (försök också beskriva doften för att hjälpa deras felsökning).

Om viden däremot kommer från oljehamnen så gör en anmälan på http://www.malmo.se/Medborgare/Miljo–hallbarhet/Miljolaget-i-Malmo/Luft/Klagomal-pa-lukt-i-utomhusluften.html. Det finns flera möjliga källor där, t.ex. fodertillverkning (luktar hönsskit/gödsel) och depåer med tjockolja.

70-skyltar på Vattenverksvägen

70

På årsmötet uppmärksammades det att 70-skyltarna på Vattenverksvägen utanför vårt område är lite olämpligt placerade. När man kör åt öster så kommer skyltarna innan bostadsområdet har tagit slut vilket medför onödigt buller (på grund av accelerationen) för dem som bor nära vägen. Dessutom är 70-streckan väldigt kort innan man sen måste bromsa innan rondellen, så frågan är om det istället bör vara 50 hela vägen när det nu också kommer att bli en trafikerad infart till småindustriområdet.

50Fordon som kommer från andra hållet hinner sällan sänka farten innan det första övergångsstället och håller ofta för hög fart ända till Sege å.

Vi har skickat in en skrivelse angående detta till gatukontoret och återkommer när vi har fått ett svar.

Ni hittar för övrigt en bullermätning från Valdemarsro här.

20130419 Uppdatering:

Svar från Gatukontoret

Småindustriområdet

IndustrierEnligt Gustav Aulin från Stadsbyggnadskontoret som besökte vårt årsmöte så har den första tomten på ”småindustriområdet” sålts. Anledningen till att det har tagit tid är inte att det har varit bristande intresse, utan snarare att de har varit väldigt kräsna med vilken typ av verksamheter som de tillåter. T.ex. tillåter de inte bilverkstäder eller någon annan verksamhet som kan störa boende i området.

Första tomten har sålts till Mark & Miljö (någon typ av trädgårdsverkstad). Det är 3-4 försäljningar på gång det kommande året. Fastigheterna ska vara under 3000 kvadratmeter men någon kommer att vara på 6000 kvadratmeter. Totalt kommer ca 15 verksamheter att finnas på området.

Vi ska kontakta Fastighetskontoret för att få lite mer detaljerade och så fort vi vet något så kommer vi att meddela det på vår hemsida.

20130405 Uppdatering:

Vi har pratat med Lars Brynte på Fastighetskontoret och det finns just nu inte så mycket mer information att delge. När tomter säljs (det är 3-4 på gång) så kommer detta att synas på http://www.malmo.se/Foretagare/Mark–lokaler/Hitta-kommunala-tomter/7-Valdemarsro-Ostra.html.

Valdemarsro+2012

Där syns det när en tomt säljs och ibland också när de har reserveras.

Lars är dock väl medveten om, och håller med, att vi inte vill att några störande etableringar skall göras då det lätt kan påverka vårt villaområde.

Årsmöte

Onsdagen den 27 mars 2013 kl 19:00 kallas du till årsmöte
Lokal: Potala Asian Restaurant, Höjdrodergatan 25 (Simenshuset)
Villaföreningen bjuder på den asiatiska buffen som restaurangen serverar.
Anmälan sker per telefon, e-post eller SMS senast måndagen den 25 mars 2013
Telefon: Lars Prabin 18 36 38
E-post: styrelsen@valdemarsro.se
SMS: 0703-79 12 98

Intresserad av att vara med i styrelsen?
Vi behöver välja in en ny kassör då vår nuvarande kassör ska flytta. Om du är intresserad får du gärna höra av dig på styrelsen@valdemarsro.se eller göra dig tillkänna på mötet.
Nya medlemmar och nyinflyttade hälsas särskilt välkomna till mötet!

Kallelse

Linje 31 kör till Valdemarsro efter kl 21 från den 18 februari

Den temporära lösningen har nu slagits fast av Skånetrafiken och kommer att gälla från den 18 februari. Ni kan se de nya tiderna nedan, men i korthet så kommer avgångarna för linje 31 från Centralen kl 21.06, 21.36, 22.06, 22.36 och 23.06 att fortsätta till Valdemarsro efter Bulltofta och från Valdemarsro avgår linje 31 kl 21.36, 22.06 och 22.36 till Centralen via Bulltofta och Värnhem.

Våra önskemål om några fler turer och nattbussar på fredagar och helger gick de alltså inte med på. Vi får se hur det går när nästa tidtabell tas fram till sommaren.

31_Malmö_31

Centralen_31-2_8

Värnhem_31-2_13

Valdemarsro_31-1_23

Föreningen för boende i Valdemarsro