Vi uppdaterar sidorna

Vi uppdaterar just nu våra sidor. Vi flyttar över information från valdemarsro.com till vår nya sida.

Vi vill passa på att tacka Leif Anderhov från Sydsvenskan som överlät valdemarsro.se till vår villaförening. Tack!